O

 

 

 

 

Pop

 

Een lied waar eeuwen aan gesleuteld is

Al in de 18e eeuw bestond er een hymnetekst 'Oh happy day that fixed my choice'. Deze tekst werd eerst gezongen op een melodie die al bestond in 1704 en later op een 'nieuwe' melodie. Als we even terug in de tijd gaan, horen we welke veranderingen in tekst en melodie het lied ondergaan heeft de afgelopen 200 jaar:


Sister Act

De meest recente (en wellicht ook meest bekende?) versie
van 'Oh happy day' vinden we in de musical/film 'Sister Act'.

Het heeft (nog steeds) de typische kenmerken van een gospel
(en het lijkt vrij goed op de versie uit 1967):
- het gaat over de liefde voor God,
- er is afwisseling/samenspel tussen 2 'partijen',
(in dit geval de solist en het koor).

Daarnaast zijn er -omwille van het verhaal- ook nog opwarmingsoefeningen (toonladders en drieklanken) toegevoegd aan het lied.

 

 

1967: The Edwin Hawkin Singers

In 1967 brachten 'The Edwin Hawkin Singers'
een arrangement van de eeuwenoude gospel uit.

Ze brachten hierbij enkele veranderingen aan
waardoor het lied hip en populair klonk:
- ze veranderden de maatsoort van een walsmaat (3/4)
naar een populairdere 4/4 maat.
- Ze lieten de strofes vallen en behielden enkel het refrein.

Het werd een hit die op 1 stond in Frankrijk, Duitsland en Nederland en op 2 stond in Groot-Brittanië en Ierland.
(Aan dit arrangement is later (bij Sister Act) bijna niets meer veranderd.)

 


Een 18e eeuwse tekst op een 18e eeuwse melodie

Toch waren het niet 'The Edwin Hawkin Singers'
die het lied/de tekst schreven.

Reeds in de 18e eeuw was er een hymnetekst 'Oh happy day that fixed my choice' genaamd, geschreven door een Engelse geestelijke.

Deze tekst werd eerst gezongen op een melodie die al bestond in 1704. Later, halverwege de 19e eeuw, kreeg de hymnetekst een nieuwe melodie en werd er een refrein (chorus) aan toegevoegd (door Edward F. Rimbault).
(zie luisterfragment: herken je het nog?)
In die zelfde periode was het lied een standaardlied bij de doopceremonie en het vormsel.

 

 

 

 

Only you Pop

 

Al sinds 1982 een populair lied

 

'Only you' is een poplied dat begin jaren 80 geschreven werd door Vincent Clarke en uitgevoerd door de groep Yazoo. Het was direct een populair nummer en is doorheen de jaren populair gebleven en doorheen de jaren vaak gecovered.

 

Hieronder enkele voorbeelden:

- In 1983 brachten de 'Flying Pickets' rond de kerstperiode een cover uit van het lied. Deze quasi 'a capella' versie was nog succesvoller dan het origineel en stond 5 weken in de top. Sindsdien wordt het soms geassocieerd met Kerst terwijl het eigenlijk geen kerstlied is. Onze koorversie lijkt het meeste op deze versie.
- In 1992 kwam er zelfs een Chinese cover uit.
- Enrique Eglesias heeft in 1997 een Spaanse versie van het lied uitgebracht.
- In 1999 kwam er een remix van het lied die eveneens een hit werd.

 

Flying Pickets Chinese versie Enrique Eglesias

 

 

 


door het popkoor Psycho

 

 

 

Opwarmertjes  

 

 

Canons

 

Bye, bye, bye, it's time to say goodbye


Chiliwack

 

Good morning

 

Jazz-canon

 

Little Tommy Tinker

 

Row your boat

 

 

Sailing on the wind

 

Waar ik ga

 

 

 

 

 

Mantra's

 

Een mantra =

 

Een mantra is een woord of tekst die gesproken, gereciteerd (op 1 toon gezongen), gezongen of gedacht wordt.

De mantra-tekst / klanken kan gebruikt worden:
- om met de trillingen die veroorzaakt worden door de klanken een effect te hebben op het lichaam
- om deze effecten te observeren/ om op te mediteren
- om je gedachten te herprogrammeren (NLP) (wanneer het om de inhoud van de tekst gaat)


Vaak wordt een mantra gezongen. De muziek kan:
- het effect van de mantratekst versterken
- ons geheugen een handje helpen bij het onthouden van de tekst
- goed gebruikt worden als opwarmertje voor onze stembanden


 

Mantratekst

 

Je kan mantraklanken gebruiken om op te mediteren of een tekst gebruiken om je gedachten te herprogrammeren

 

 

mantra's om te mediteren op klanken

Hoewel op de meeste websites uitgebreid wordt uitgelegd wat de betekenis/vertaling is van de gezongen tekst, zit de ware kracht van dit soort mantra NIET in de betekenis van de tekst maar wel in de afwisseling tussen de klanken/klinkers/medeklinkers. Elke letter veroorzaakt immers een ander soort trilling op een andere plaats. Zo zal de letter 'm' bijvoorbeeld eerder gevoeld worden op de lippen terwijl de letter 'o' eerder in de borstkas gevoeld zal worden (wanneer men getraind is om hier op te letten).

Door bewust te worden van de trillingen die teweeg gebracht worden, wordt onze aandacht naar ons lichaam geleid. Aangezien wij in een wereld leven waar een overdaad is aan externe prikkels en waar onze aandacht steeds weggetrokken wordt van ons lichaam, kan het voor mensen die de eerste keren een mantra zingen moeilijk zijn om de aandacht in het lichaam te houden. Men ervaart dit dan als 'saai'.

Om geleidelijk te wennen aan de afwezigheid van externe prikkels kan men eventueel eerst meezingen met een cd of youtubefilmpje. Men heeft dan wel extra prikkels: visuele prikkels door middel van de foto's en natuurbeelden die vaak getoond worden tijdens de mantra en auditieve prikkels door middel van swingende/wiegende ritmes, vloeiende melodieën, leuke instrumentale begeleiding, ... Daarom is dit voor beginners vaak gemakkelijker (minder 'saai').

Door de herhaling raken we in een soort van trance en/of wordt onze gedachtenstroom even weggeleid van onze dagelijkse beslommeringen.

 

Mantra's om onze gedachten te herprogrammeren

Een andere soort mantra's zijn positieve affirmaties zoals bijvoorbeeld 'ik ben gezond' of 'ik ben gelukkig'. Als tekst kiezen we een zin die we graag zouden geloven. De gedachte achter positieve affirmaties is dat we aantrekken wat we geloven. Als we bijvoorbeeld onbewust of bewust geloven dat 'we ongeluk aantrekken' zullen we meer oog hebben voor alles dat mislukt in ons leven. Ons zelfvertrouwen zal slinken en de dingen die we ondernemen zullen eerder gedoemd zijn om te mislukken waardoor we weer denken dat 'we ongeluk aantrekken'. Als we daarentegen geloven dat 'het geluk ons toelacht', zullen we meer oog hebben voor zaken in ons leven die goed gaan en die die gedachte bevestigen. Bijgevolg zullen we ons beter in ons vel voelen en zullen onze plannen meer kans op slagen hebben. Je kan jezelf dus positief beïnvloeden door een positieve gedachte in je hoofd te programmeren.

De kracht van een dergelijke mantra zit uiteraard WEL in de betekenis van de tekst. Daarom is het onder andere belangrijk dat de tekst in je moedertaal wordt gezongen/gezegd. In NLP (neuro linguistic programming) leert men hoe men een positieve affirmatie kan maken met veel kans op effect. Zo zal ons onderbewuste bijvoorbeeld eerder reageren op 'Ik heb veel geduld' dan op 'ik zal geduldig worden' of is het beter te zeggen 'Ik heb veel geduld' dan 'ik ben niet ongeduldig'.

Deze tekst wordt net als een gewone mantra herhaald. We proberen niet in een trance te geraken maar onze gedachten over onszelf te herprogrammeren. De herhaling is nodig omdat we ons de tekst willen inprenten tot de tekst aanvoelt als iets natuurlijks en vanzelfsprekends. Door het te zingen, gaat de tekst sneller (net zoals als een oorwurm) in ons hoofd zitten en zal je dus sneller effect hebben.

 

 

 

Muziek

 

Muziek kan helpen om het effect van de mantra te versterken en om de tekst beter te onthouden. Bovendien zijn mantra's ook goede opwarmers voor de stembanden.

 

 

kan het effect van een mantra versterken

Uit de (westerse) affectenleer en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat men door muziek lichamelijke processen kan beïnvloeden. 
Enkele voorbeelden:
- het tempo van een stuk beïnvloedt zowel de hartslag als de hersengolven, van een snel tempo zal men bijvoorbeeld energieker maar ook sneller zenuwachtig worden terwijl men van een traag tempo bijvoorbeeld eerder ontspannen wordt.
- een regelmatige maatsoort brengt meer rust dan een onregelmatige.
- bij een luid volume zal men adrenaline aanmaken
- een majeur toonaard geeft eerder een opgewekt, open gevoel terwijl een mineur eerder triester maar ook introverter klinkt
- enzovoort...
Je hoeft geen theoretische kennis te hebben om het effect van de muziek te voelen en daar gebruik van te maken! Iedereen kent wel liedjes/stukken waar men vrolijk, melancholisch, opgewekt, ... van wordt.

Daarom is het interessant om af en toe andere versies van een mantra uit te proberen. Van elke mantra's vinden we meerdere versies op internet/youtube. De tekst blijft dan hetzelfde maar men zingt op een andere melodie. Men kan naargelang de fysieke en mentale ingesteldheid of tijdstip van de dag kiezen voor een rustige versie of eerder een up-tempo versie.

 

 

 

 

 

helpt ons om de tekst beter te onthouden

Daarnaast is muziek ook een belangrijk hulpmiddel voor ons geheugen en zal men door de mantratekst te zingen de mantratekst gemakkelijker onthouden dan wanneer men de tekst gewoon uitspreekt. Op die manier kan er meer aandacht gegeven worden aan het mediteren of zal de positieve affirmatie sneller in ons hoofd blijven hangen.

 

 

Mantra's zijn eveneens goede opwarmers voor de stem

De meeste mantra's op internet/youtube/cd's zijn gemakkelijke melodieën, speciaal bedoeld om zingbaar te zijn voor leken. De melodieën zijn niet te hoog en niet te laag en zijn daarom zeer geschikt zijn om de stem op te warmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetje

Aum
Aum-teken
Pasgeboren baby's worden gereinigd met het symbool 'Om': het wordt met honing op hun tong geschreven.

Op muzikaal vlak bevat de klank 'Om' alle bestaande klanken. Indien men het herhaalt als mantra met de correcte uitspraak en intonatie, zou 'Aa-oo-oe-m' het hele lichaam kunnen laten resoneren tot in de diepste kern van je ziel.

 

 

Gayatri mantra

 

OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT 

 

een bewerking van Lex Van Someren
(onze versie)

een up-tempo versie
een bewerking van Carmina Slovenica
(een kunstzinnige versie)

Meer uitleg over de betekenis van de mantra en meerdere fragmenten vind je op http://mantranita.jouwweb.nl/tekst-en-uitleg/de-gayatri-mantra

 


 

Jaya jaya

 

De tekst van deze mantra betekent:
'Eer en glorie aan de Goddelijke Moeder. Wij hebben respect voor haar.
De tekst en akkoorden kunnen bekeken worden op http://www.inpeacenet.com/files/chords-m1.pdf

 

 

Gezongen door koor Spirit

 


tijdens een info-avond over Peru, georganiseerd door Broederlijk Delen
maart 2012

tijdens de kerstviering met de yoga-vereniging
december.2011

 

 

 

Peace mandala

Een vredescanon met een ostinaat (dat op een mantra lijkt)

Doordat dit lied begint met een mantratekst ('Om' en 'Om mani padme hum') en deze tekst voortdurend herhaald wordt, lijkt het aanvankelijk alsof er een mantra klinkt. Toch blijkt enkele maten later dat het beginmotief slechts dienst doet als ostinaat voor de vredescanon.

De vredescanon die we een beetje later horen klinken (terwijl het ostinaat rustig verder gaat), bestaat uit spreuken en/of mantrateksten uit verschillende religies of culturen. Naarmate de canon vordert, onstaat er een steeds vollere harmonie. Kan je op een betere manier muzikaal uitbeelden waar vrede over gaat?
En wanneer de canon langzaam afbouwt en wegebt, blijft enkel nog het ostinaat van in het begin over. Op die manier lijkt het einde, net als het begin, op een mantra.

 

 

 

 

Purnamadah

 

OM
Purnamadah Purnamidam
Purnat purnamudachyate.
Purnasya Purnamadaya
Purnamevavashisyate

 

een bewerking van Lex Van Someren
(onze versie)
 

 

 

Sri Ram, jay Ram

 

Dit is een Hindoeïstische mantra. Hieronder vindt u de betekenis van de tekst

Sri betekent 'voorspoedigheid' en wordt door hindoeïsten gebruikt als een respectvolle aanspreektitel voor een godheid of heilige.
Ram(a)

1) een wereldwijd Hindoeïstische geëerde god, toonbeeld van ridderlijkheid en moed
2) een incarnatie van de god Vishnu die staat voor redelijkheid, moed en rechtschapenheid
3) kan ook komen van de god 'Braman': alomtegenwoordig, het begin en einde van alles

Om
=Aum
=Aa-oo-oe-m
is een heilige lettergreep die de 'oppergod' Braman voorstelt. Omdat het moeilijk is zich iets alomvattend en absoluut als Braman voor te stellen, wordt de lettergreep 'om' gebruikt als hulpmiddel om zich de god voor te stellen.
Ohm is voor de Hindoes de essentie van hun religie. Veel mantra's beginnen of eindigen daarom met 'Om'.

 

gezongen door koor Spirit
dec. 2011 met de yogavereniging
een bewerking van Lex Van Someren

 
 

 

 

 

 

 

Yemaha assessu<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xlvF0qXttqA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


 

 

 

 

Varia

 

Wendeyaho

 

Wendeyaho is een Indianenlied.
Het is een lied dat door vrouwen gezongen werd in de ochtend, om de zon te begroeten. De mannen zongen een andere melodie die dienst kon doen als bas-stem of als tegenthema.

 

Op Youtube vind je vaak als alternatieve titel: 'Cherokee morning song'. 'Wendeyaho is echter geen woord in de taal van de Cherokee. De meningen zijn verdeeld over waar het woord 'Wendeyaho' vandaan komt. Ook wat betreft de vertaling zijn de meningen verdeeld. Dit zijn 2 mogelijke vertalingen:
- Ik ben van de 'grote geest'.
- Onze harten zijn sterk.
bron: http://speakcherokee.blogspot.be/2010/04/why-you-cant-find-wendeyaho-in-cherokee.html

 

partituur http://www.flutopedia.com/song_Wendeyaho.htm

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lees een woordje uitleg over onze liedjes
Terug naar het liedjesalfabet