N

 

Nirvana  

 

Elbosco: een knapenkoor

'Nirvana' was in 1995 een wereldhit
van de Spaanse groep 'Elbosco'.

De groep bestaat uit een knapenkoor, enkele volwassen instrumentalisten en solisten. Ze zingen meestal een mengeling van gregoriaanse gezangen, hip-hop en techno elementen.

'Nirvana' stond op hun eerste cd 'Angelis'. Later kwam ook de cd 'Virginal' uit.

Het lied 'Nirvana' werd gebruikt in de film 'Millions' van Danny Boyle
zoals je hierboven kan horen (op 1 min 30 sec.) .

liedtekst: 3 in1: een bijbelspreuk, een gebed en een verhaal

In het lied zitten drie (bijbelse) teksten in elkaar verweven: een Latijns vers uit Lukas 21, een plechtig gebed en het scheppingsverhaal.

Lukas 21, vers 25, gezongen door het knapenkoor
(uit de 'toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de mensenzoon')
Et erunt signa in sole, et luna, et stellis,
et (in terris) pressura gentium
præ confusione sonitus maris, (et fluctuum):
Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en (op aarde) zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee (en de golven).
een plechtig gebed
The Glory, Nirvana 
Eternal, Nirvana 
The Glory, Nirvana 
Eternal, Nirvana 
De glorie, Nirvana,
Eeuwig, Nirvana,
De glorie, Nirvana,
Eeuwig, Nirvana
een verhaal, gezongen door een vrouw
The word was in 
in the beginning 
in the beginning with God/Buddha/Allah. 

And all the things 
were made by him 
and without him 
wasn't anything.
In den beginne
was het woord,
in den beginne met God/Boeddha/Allah.

En alle dingen
zijn door hem gemaakt
en zonder hem
was er niets.

Gezongen door Spirit


tijdens de kerstviering met de yoga-vereniging
december.2011

muziek: een oerklassiek nummer in een modern jasje

Enerzijds komt dit lied vanwege de elektronische synthesizer-klank en de drumpartij modern over, anderzijds is dit lied -vanwege zijn akkoordenschema gebaseerd op Pachelbel's canon- oerklassiek.

de canon van Pachelbel live De trage blauwe strepen zijn de wederkerende basnoten.
De andere stemmen evolueren van traag naar snel.

Pachelbell componeerde reeds rond 1680 (!) zijn beroemde canon voor strijkers en basso continuo met het zelfde akkoordenschema. Het schema bestaat uit 8 akkoorden. Heel het stuk door hoor je dezelfde akkoordenopeenvolging maar toch gaat dit stuk -dankzij de opbouw (traag, sneller, snelst)- niet vervelen.

Integendeel, dit stuk is nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor veel componisten en songwriters. Er zijn zelfs websites gewijd aan dit ene stuk ( http://www.pachelbelcanon.com/ en http://pachelbel.net/ )

Beluister zeker hierboven de canon zelf, en hieronder enkele 'afgeleiden'. Na enkele beluisteringen zal je de sfeer van de canon herkennen en misschien zal je na een tijdje ook in nieuwe liedjes een re-make van de canon herkennen.

Coolio
C U when you get there
Pet Shop Boys
Go West
Herman Van Veen
Ik ben vandaag zo vrolijk
K3
Heya mama

 

Aphrodite's Child
Rain and Tears
Menelik
Je Me Souvien
Roger Whittaker
Streets of London
   
 

Elbosco
Nirvana

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees een woordje uitleg over onze liedjes
Terug naar het liedjesalfabet