J

Jacob's geest Europa

 

ghost of Tom
Dit lied is in Engeland bekend als 'The ghost of Tom' of 'The ghost of John'. ('De geest van Tom/John')

Wie meer wil te weten komen over dit lied (gitaartabs, midifiles, ...) kan terecht op
http://sniff.numachi.com/pages/tiTOMGHOST;ttTOMGHOST.html.

Ghost of Tom

 

met zang en orgelbegeleiding in canon

 

 

Joële

Afrika

 (Geschreven door J.M. Kawende, een Kongolese vluchteling…)

De profeet Joël roept op tot boete, naar aanleiding van een sprinkhanenplaag die God als straf op het Joodse volk doet neerkomen.  De politieke boodschap achter dit religieuse lied is de volgende : de profeet roept de gelovigen op om de ogen niet te sluiten voor het onheil - oorlog, racisme, haat - dat hij voorspeld heeft. 

  tekst (in het Lingala): vertaling
Refr Ngonga ebeti tango ebelemi.
Yezu azali koya kozuwa babulami, mi. 
Het uur heeft geslagen, het is tijd,
Jezus komt binnenkort opnieuw om iedereen te halen die in hem gelooft.
1. Mosakoli Joele, asakolaki bongo.  
Na mikolo ya suka e kozala bongo. 
De profeet Joël heeft voorspeld
dat het op het einde zo zal zijn.
2. Bana basi mibali, bilenge nabino.
Bako sakola mikolo nabino, bakolota ndodo.
De meisjes en de jongens, alle jongeren voorspellen het,
en de anderen gaan aan het dromen.
  Zala mayele ! Wees waakzaam !

Luistervoorbeelden

 

door Spirit
tijdens de kerstviering met Femma
dec 2013
door Spirit
tijdens de kerstviering met de yoga-vereniging
dec 2011

 

Nog een luistervoorbeeld
http://klasblogmeesterpieter.blogspot.be/2013/01/afrikaans-lied-joele_22.html


Luisterfragment

Beluister Joele, gezongen door Spirit::
- tijdens de repetitie op 02/04/'11,
- tijdens de repetitie op 17/12/'11.

Beluister Joele gezongen door Abadabukileyo.

 

bron: http://www.abadabukileyo.be/website/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=139

 

 

Lees een woordje uitleg over onze liedjes
Terug naar het liedjesalfabet