G

 

 

Gimme hope  

een protestlied over Apartheid

Dit lied van Eddy Grant uit de jaren ‘80 gaat over ‘Apartheid’. (= het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was.)

Eddy Grant kwam uit Guyana en woonde van 1960 tot 1982 in Londen. In 1982 verhuisde hij naar Barbados. In 1988 scoorde hij een internationale hit met ‘Gimme hope’. Het kwam onder andere op nummer 7 in de hitlijst van Groot-Brittannië en op nummer 1 in Nederland.  Het lied werd verboden door de Zuid-Afrikaanse regering maar werd evengoed gezongen en verspreid.


Liedtekst
- ‘Jo’anna’: verwijst zowel naar de stad Johannesburg als naar de overheid van Zuid-Afrika die Apartheid ondersteunde.
- Soweto: was een ‘zwart’ dorp in de buurt van Johannesburg dat een belangrijke rol had in het verzet tegen Apartheid.
- ‘She’s got supporters in high up places, who turn their heads to the city sun
(Ze heeft aanhangers in de hoogste kringen die hun gezichten naar de stadszon keren.)
Dit is een aanklacht over het feit dat de internationale hulp uitbleef.

 

Liedtekst Vertaling
Well Jo'anna she runs a country
She runs in Durban and the Transvaal
She makes a few of her people happy, oh
She don't care about the rest at all
She's got a system they call apartheid
It keeps a brother in a subjection
But maybe pressure can make Jo'anna see
How everybody could a live as one

(chorus:)
Gimme hope, Jo'anna
Hope, Jo'anna
Gimme hope, Jo'anna
'Fore the morning come
Gimme hope, Jo'anna
Hope, Jo'anna
Hope before the morning come

I hear she make all the golden money
To buy new weapons, any shape of guns
While every mother in black Soweto fears
The killing of another son
Sneakin' across all the neighbours' borders
Now and again having little fun
She doesn't care if the fun and games she play Is dang'rous to ev'ryone

(chorus:)

She's got supporters in high up places
Who turn their heads to the city sun
Jo'anna give them the fancy money
Oh to tempt anyone who'd come
She even knows how to swing opinion
In every magazine and the journals
For every bad move that this Jo'anna makes
They got a good explanation

(chorus:)

Even the preacher who works for Jesus
The Archbishop who's a peaceful man
Together say that the freedom fighters
Will overcome the very strong
I wanna know if you're blind Jo'anna
If you wanna hear the sound of drums
Can't you see that the tide is turning
Oh don't make me wait till the morning come

(chorus:)
Wel, Jo'anna bestuurt een land
Ze regeert in Durban en de Transvaal
Een paar mensen van haar volk maakt ze gelukkig
De rest kan haar niets schelen
Ze heeft een systeem, dat ze apartheid noemen
Het houdt broeders onder de duim
Maar misschien kan druk Jo'anna doen zien
Hoe iedereen als gelijke kan leven

(refrein:)
Geef me hoop Jo'anna
Hoop Jo'anna
Geef me hoop Jo'anna
Voordat de ochtend aanbreekt
Geef me hoop Jo'anna
Hoop Jo'anna
Hoop voordat de ochtend aanbreekt

Ik hoor, dat ze al het goud in geld omzet
Om nieuwe wapens te kopen, elk soort schietwapen
Terwijl iedere moeder in zwart Soweto vreest
Dat haar zoon gedood zal worden
Sluipt stiekem over de grenzen van de buren
Heeft zo nu en dan wat plezier
Het kan haar niet schelen of het plezier en de spelletjes die ze speelt voor iedereen gevaarlijk is

(refrein:)

Ze heeft aanhangers in de hoogste kringen
Die hun gezichten draaien naar de stadszon
Jo'anna geeft hun het extravagante geld
Oh, om iedereen die komt te verleiden
Ze weet zelfs hoe de opinie te bespelen
In iedere krant en blad
Voor alles wat Jo'anna doet
Hebben ze een goede verklaring

(refrein:)

Zelfs de predikant, die voor Jezus werkt
De aartsbisschop, die een vreedzame man is
Zeggen gezamenlijk dat de vrijheidsstrijders
De sterken zullen overwinnen
Ik wil weten of je blind bent Jo'anna
Als je het geluid van de trommels wilt horen
Kun je zien, dat het tij keert
Oh, laat me niet wachten tot de ochtend aanbreekt

(refrein:)

 

 

Guantanamera Midden-Amerika


Bloederige verzen en folkloremuziek uit Cuba

De Cubaanse zanger Joseíto Fernandez gebruikte de muziek van 'La Guantanamera' reeds in de late jaren twintig van de vorige eeuw,  ter begeleiding van een radioprogramma, waarbij het de gewoonte was, het nieuws van de dag te zingen , maar dan vooral over geweld, verkrachtingen, moorden en aanslagen, dit alles gekruid met de meest bloederige beschrijvingen.

Joseíto Fernandez eigende zich het lied toe als zijn eigendom in 1941.  Er bleken echter al veel oudere partituren te bestaan.  Joseíto moet de muziek dus uit de folklore gehaald hebben, want in de streek van Guantánamo zongen de boeren al guantanameras op het platteland.  Typisch voor deze plattelandsliederen is het gebruik van de ritmes ¾  en 6/8.  Deze maatsoort komt van guaguancó, typisch voor de muziek van zwarten (=Afrocubaans).


worden poëtische verzen

Niettemin,  het was de klassieke componist, Julán Orbón, zoon van een Spaanse pianist en Cubaanse moeder, opgegroeid in Cuba, die in de jaren vijftig het schitterende idee had, om de bloederige verzen van Joseíto te vervangen door de verzen van José Martí, Cubaanse dichter (°1853- +1895), held van de Cubaanse vrijheidsstrijd (Cuba was het laatste land onder het juk  van de Spaanse overheersing). 
Deze symbiose van poëzie en het ritme van de guantanamera was geniaal. Het werd voor Cuba een nationale hymne. 


Vertaling liedtekst

Het refrein begint met  ‘guajira guantanamera”.  Maar wat betekent dit?

Guantanamera betekent 'inwoonster van Guantánamo' of  ‘afkomstig van de streek van Guantánamo' ( stad in het oosten van Cuba)’.
Bijna alle Cubaanse muziek is afkomstig uit die streek.
Guajira Een 'guajira' betekent  zowel een plattelandsvrouw, als een literaire compositie : décimas, oftewel 10-regelige verzen en liederen die het platteland bezingen.  Het is ook een type van folkloredans.
In het Spaans betekent de uitdrukking : 'cantar una guantanamera' : iemand ongezouten je mening zeggen, op de meest pikante manier.

De poëtische verzen en de vertaling vindt u hieronder:

Tekst Vertaling
Yo soy un hombre sincero
de donde crecen las palmas.
Y antes de morir
me quiero echar mis versos del alma

Ik ben een eerlijk man
van waar de palmbomen groeien.
Alvorens te sterven
wil ik mijn zieleverzen uitspreken.

Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido.
Mi verso es de un ciervo herido
que busca en el monte amparo
Mijn vers is heldergroen
en vurig karmozijnrood.
Mijn vers is als een gewond hert
dat bescherming zoekt in de bergen
Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar
El arroyo de la sierra
me complace más que el mar
Met de armen van de wereld
wil ik mijn geluk uitspreken.
Het bergbeekje
behaagt me meer dan de zee.

 

en veroveren de hele wereld

Ene Héctor Angulo, eeuwige student van de muziekmeester Orbón, bracht het lied bij Pete Seeger, een Noordamerikaanse country-  en protestzanger.   Angulo liet uitschijnen dat het lied door hem geschreven werd.  Pete Seeger, onwetende over de oorsprong van het liedje, zong het lied in Carnegie Hall in New York in 1963, en zo werd het wereldberoemd.  Het plaatje vermelde twee schrijvers : Seeger-Angulo.

Later ontdekte Orbón het bedrog, en spande een proces in tegen Angulo, om de eigendom alsnog op zijn naam te krijgen.  De waarheid  in deze onverkwikkelijke zaak, kwam er echter pas door recensenten van  de  film, ‘De koningen van de Mambo”,  die de ware toedracht van de geschiedenis van dit lied uitplozen.  Voor Orbón was het te laat : zes maanden eerder was hij gestorven in Miami, verbannen door het Cubaanse regime.

Joseíto Fernandez stierf in 1979, zonder geld, zonder luxe, maar ook zijn naam blijft verbonden aan de Cubaanse guantanameras.


Luisterfragment
Beluister
Guantanamera van Julio Eglesias

Je kan gitaartabs bekijken op:
http://guitara.de/guantanamera.htm

Je kan de zangpartij met akkoorden bekijken op:
http://www.agitclub.ru/singout/songbook/classics/notes/guantanamera.gif

 

een rapversie

 

 

 

Lees een woordje uitleg over onze liedjes
Terug naar het liedjesalfabet