E

El rio Zuid-Ameriika

een volkslied uit Peru

het liedje op gitaar de melodie met partituur

 

Liedtekst en vertaling

El rio De rivier

1. Una flor de la cantuta en el río se cayó
púsose contento el río, su perfume se llevó.

1. Een bloem van de anjelier viel in de rivier.
De rivier werd blij, hij voerde haar parfum met zich mee.

2. Y la flautita del pastor en el río se cayó
púsose contento el río, y su música llevó.

2. En de fluit van de herder viel in de rivier.
De rivier werd blij, en voerde zijn muziek met zich mee.

3. Pu'es el llanto de la niña en el río se cayó,
púsose contento en el río, cristalino se volvió.

3. Toen vielen de tranen van het meisje in de rivier.
De rivier was blij en werd kristalhelder.

4. El llanto y la cantuta y la flauta del pastor
pusieron contento al río que ya no los devolvió.

4. De tranen en de anjelier en de fluit van de herder
maakten de rivier blij, en hij gaf ze niet meer terug.

 

over de heilige 'Flor de la Cantuta': (anjelier)bloem van de Inca's

Weetje

Begin februari vieren de Cusco-gemeenschappen van Sacaca en Chaguaytiri het Heilige Feest, waarbij de mensen een lange weg stappen langs de heilige paden.  Aan de voet van elke berg leggen ze een 'heuveltje' versierd met de mooie Cantuta (anjelier)bloemen, om hun waardering en devotie uit te drukken.

La Cantuta is de nationale bloem van Perú. De Inca's hadden een grote bewondering voor deze bloemen vanwege hun schoonheid. Ze bevorderden de teelt van deze plant in al hun gebieden.  Ze droegen ze op aan de Zonnegod, vandaar dat men ze ook kent als de Heilige Bloem van de Inca's.
De bloem komt voor in Peru en Bolivië en bloeit een heel jaar.

 

Flor de la Cantuta

Inca-legende over de Cantuta-bloem:

Er waren eens twee machtige koningen, Illimani en Illampu. Ze hadden elk een zoon. Ze regeerden over een land in de Kollasuyo-streek. Hoewel beide koningen een voorspoedig leven hadden, gingen ze zich in de loop der jaren meer ergeren aan elkaars geluk. Op een dag viel de ene koning de andere aan.

Tijdens het gevecht geraakten beide koningen dodelijk gewond. Op hun sterfbed riepen ze hun zoon en lieten ze hun zoon plechtig beloven om hen te wreken. Hoewel de zonen beiden gekant waren tegen de oorlog, kwamen ze toch hun belofte na. Dit leidde tot een tweede oorlog. Beide zoons namen het op tegen elkaar en raakten echter -net als hun vader- dodelijk gewond.
Flor de la Cantuta Maar in plaats van wrok te voelen, vergaven ze elkaar en vroegen ze aan hun bedienden om hen naast elkaar te begraven op het slagveld. Toen verscheen de godin van de Vruchtbaarheid, Pachamama. Vlak voor hun dood vertelde ze aan de jonge koningen dat zij niet zouden mogen lijden hebben vanwege het onrechtvaardig vijandschap tussen hun vaders. Om hun vaders te straffen liet ze hun sterren uit de hemel vallen. De sterren werden sneeuwvlokken die de bergtoppen bedekten. (van de berg Illimani en Illampu, de hoogste bergen uit de streek)
De tranen van spijt vloeiden als bergriviertjes over de vallei en maakten het land vruchtbaar. De Cantuta bloeide als een symbool van hun verzoening. De bloem droeg de kleuren van elke koning (rood en geel). Het groen van de bloem staat voor hoop.

Gezongen door koor Spirit


gezongen tijdens een info-avond over Peru, georganiseerd door Broederlijk Delen
maart 2012

 

 

 

Elegia Europa

Klassieke muziek met etnische elementen

 

Karl Jenkins

uit het album 'Adiemus' van Karl Jenkins

Over het project 'Adiemus' zegt Karl Jenkins zelf:

"Adiemus was het project waar ik voor het eerst 'klassieke' elementen combineerde met etnische elementen zoals tribale/ etnische percussie en zanglijnen die meer verwant waren met wereldmuziek dan met westerse klassieke muziek.

Ik bedacht eveneens een verzonnen taal voor dit project."

Karl Jenkins  

Andere stukken uit 'Adiemus'

Bekijk een video over Adiemus op http://www.karljenkins.com/video/view/adiemus

Weetje De muziek van Jenkins is jullie misschien bekend via reclamefilmpjes. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op zijn website: http://www.karljenkins.com/video/view/television-commercials


Gezongen door koor Spirit

 

tijdens de kerstviering met Femma
december 2013
tijdens een info-avond over Peru, georganiseerd door Broederlijk Delen
maart 2012

 

 

 

Everybody ought to know Gospel

Een gospel

Wij zingen 'everybody ought to know what freedom is' ('iedereen hoort te weten wat vrijheid is')
maar de oorspronkelijke tekst luidt 'everybody ought to know who Jesus is'. Op youtube vind je vooral de versie 'who Jesus is'.

Dat het lied een gospel is, merk je -behalve aan de tekst- ook aan de typische manier van uitvoeren: een solist die improviseert en in dialoog treedt met het koor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees een woordje uitleg over onze liedjes
Terug naar het liedjesalfabet